Pozdravljeni na spletni notranji poti za prijave Skupine Alpina, preko katere lahko varno in zaupno podate informacije o kršitvah nacionalnih predpisov Republike Slovenije, ki se nanašajo na posamezno družbo v Skupini Alpina in ki ste jih pridobili v vašem delovnem okolju. Tukaj nam lahko posredujete tudi vaša vprašanja v zvezi s kršitvami, njihovo obravnavo in nadaljnjim ukrepanjem, zunanjimi potmi za prijave, povračilnimi ukrepi in zaščito pred njimi ter podobnimi vsebinami. Vaše identitete vam ni potrebno razkriti. Mnogo bolj nas zanima vsebina vaše prijave oziroma vprašanja. Anonimnih prijaviteljev ne razkrivamo, niti ne preverjamo, od kod so bile njihove prijave oziroma vprašanja poslana.
Prijava

Prijava naj bo oddana v dobri veri glede njene vsebine. Pri oddaji prijave so obvezni le vnosi v polja, ki so označena z zvezdico (*). Vnosi v ostala polja niso obvezni in naj vas ne skrbi, če jih pustite prazna, samo kliknite Naprej. Na koncu postopka oddaje prijave vam bosta dodeljena uporabniško ime in geslo, ki si ju zapišite na varno mesto, saj ju boste potrebovali za sledenje vaši prijavi.

Vprašanje

Na koncu postopka oddaje vprašanja vam bosta dodeljena uporabniško ime in geslo, ki si ju zapišite na varno mesto, saj ju boste potrebovali za sledenje obravnavi vašega vprašanja.

Moj nabiralnik

Tukaj lahko sledite postopku obravnave vaše prijave ali zastavljenega vprašanja in nadaljujete komunikacijo z nami na varen način.

Ta aplikacija ni del spletne strani ali intraneta Skupine Alpina, temveč jo upravlja podjetje Trusty AG. Pozor! V primeru neposredne nevarnosti se obrnite na ustrezne organe (npr. na policijo)!